partout layer

Разглобяване на самолети

С нарастване на нуждите на авиационния пазар за части, проектите за разглобяване на самолети стават все по актуални.

Аеро Техник има изградена репутация, че разполага с опитни техници и може да реагира бързо с различни проекти по разглобяване на ВС. Когато демонтажа на частите и компонентите приключи, позволете ни да рециклираме самолета и да намалим общите Ви разходи. Преди всеки проект за разглобяване на ВС се проучват ръководствата за ТО. За всеки демонтаж на компонент се  създава работна карта реферираща към съответната инструкция за ТО.  Това гарантира спазването на правилните процедури за демонтаж на компоненти и ускорява процеса на разглобяване.

Нашите услуги включват:

  • Източване на флуиди от самолетните системи (гориво, хидравлична течност, вода).
  • Демонтаж на основни компоненти.
  • Изготвяне на ежедневна справка за демонтирани части.
  • Документиране, описване, маркиране, опаковане и изпращане на демонтираните части.
  • Спазване на авиационното законодателство, авиационните  стандарти и практики.

20210519_100612

20210520_115439

This post is also available in: English