MN1000 slider

MN-1000 TRANSPONDER WARNING EQUIPMENT

Информационният бюлетин за безопасност на EASA №: 2011-15R2 акцентира върху изискването да не се нарушава работата на РВД или на друго въздухоплавателно средство при извършване на каквито и да е тестове, свързани с транспондера (ACAS), а като предпазна мярка да се използват средства за блокиране предаването на антената. Това оборудване следи за сигнали от самолетни системи Mode-S / ADS-B и предупреждава за случайно активиране на транспондер. То предотвратява неконтролируемото предаване, което може да повлияе на работата на РВД по наземното обслужване или във въздуха. МН-1000 е отличен инструмент за проверка на правилната инсталация на антенните предпазни екрани по време на наземното тестване на mode-s предавателите, както и способ за наблюдение и предупреждение за нежелано включване на самолетните транспондерни системи.

Интерфейсът на продукта е лесен за работа както за експерти, така и за потребители, които го използват за първи път. Контролът и програмирането на MN-1000 се осъществява чрез сензорен екран на предния панел. Регистрите и събитията, показани на дисплея, се записват с хронология и се съхраняват в системната памет за последващо възпроизвеждане и анализ. До петнадесет самолета и техните 24-битови ICAO кодове (уникалния код на самолета в шестнадесетична форма) могат да бъдат записани в паметта на MN-1000 за мониторинг. Когато регистрира сигнал от транспондера на дадено въздухоплавателно средство, системата маркира в червено съответната информация на дисплея и (или) алармира посредством маяк и (или) звуков сигнал.

VIDEO PRESENTATION OF MN-1000 TRANSPONDER WARNING EQUIPMENT:

 

This post is also available in: English