FDM slide1

Анализ на данни от полетните записващи устройства (FDR / CVR)

 

Операторите са задължени периодично(най-често веднъж годишно)  да извършват разчитане и оценка на  записите от полетното записващо устройство (FDR) и устройството, записващо разговорите в пилотската кабина(CVR).

Аеро Техник БГ може да извърши за Вас  преобразуване на данните на полетните записващи устройства в инженерни единици, тяхната оценка и утвърждаване съгласно инструкциите на производителя и наредбите на ЕАSА.

Аеро Техник БГ извършва също така дейностите по копиране, преобразуване и оценка на записите от устройството, записващо разговорите в пилотската кабина (CVR).

Непрекъснат анализ на полетните данни, следене на отклонение на параметри от допустими стойности и опасни режими по време на полет е важен елемент на установена от Авиационния Оператор система за управление на риска. Аеро техник БГ може да съдейства в този процес с преобразуване и анализ на полетни данни  и експертен съвет.

Aнимиране на полетни параметри:

This post is also available in: English